СОШ №83 Средняя общеобразовательная школа №83

Анкеталар

Бишкек шаарындагы № 83 жалпы билим берүү  орто мектеби

Зордук-зомбулукка каршы күрөшүү боюнча 5-7-класстардын окуучуларынан алынган анкетанын

А Н А Л И З И

Зордук- зомбулукка каршы күрөшүу  жана алдын алуу  максатында 5-7- класстардан төмөндөгүдөй анкета алынды. Жалпы  639     бир окуучу катышкан

1.Канча бир туугансың?

2.Ата-энең иштейби?

3.Үй- бүлөөдө канча адам жашайт?

4.Сенин жакшы көргөн түсүң?

5.Сен сабак окуганда ким жардам берет?

6.Бир туугандарың менен талашып-тартышкан учуруң болобу?

7.Уйдө тамеки чеккен адам барбы?

8.Жардам керек болгондо кимге кайрыласың?

9.Мектепте окуган жагабы?

10.Жогорку класстын окуучучлары үстөмдүк кылабы?

11.(Кыздарга,балдарга)кандай мамиле кыласың?

12.Көчөгө жалгыз баскандан коркпойсуңбу?

13.Класс жетекчиң менен кандай мамиледесиң?

14.Классташтарың басынтпайбы?

15.Ата-энең мектеп жөнүндө сурайбы?

16.Ата-эне менен чогуу олтуруп өзүңдүн көйгөйлөрүң тууралуу сүйлөшө аласыңбы?

17.Уй-бүлөдө уруш-талаш болобу?

18.Зордук-зомбулук дегенди кандай түшүнөсүң?

19.Зордук-зомбулук кылуу сенин келечегиңе кандай таасирин тийгизет?

20.Тарбиялоодо үстөмдүк кылуу болобу?

Алынган анкетанын жыйынтыгы боюнча окуучулар берилген суроолорго өз ойлорун жазышкан. Классташтарынан, өзүнөн жогорку класстын окуучулары тарабынан, мугалимдерден, ата-энелери жана бир туугандары тарабынан зордук-зомбулук, үстөмдүк көргөзгөн мамиленин жок экендигин айтышкан.

 

Бишкек шаарындагы № 83 жалпы билим берүү  орто мектебинде

 

7-9-класстардын окуучуларынан алынган анкетанын

 

А Н А Л И З И

Суициддин алдын алуу максатында 7-9-класстардын окуучуларынан «Жашоодогу баалуулуктарга байкоо жүргүзүү» деген темада анкета алынды.

Жалпы 533 окуучу катышкан жана төмөндөгүдөй жоопторду беришкен.

 1. Сүйүктүү адам, дос жана бала болуу. 100% «+» белгисин коюшкан
 2. Көбүрөөк акчалуу болуу. 47,7% «+», 52,3% «-»  белгисин коюшкан
 3. Заманбап компьютер, телефондуу болуу. 83,1% «+», 16,9 % «-» белгисин коюшкан
 4. Ишеничтүү дос болуу. 100% «+» белгисин коюшкан
 5. Көпчүлүктү башкарууга шартыӊ болуу. 17,8%«+», + 82,2 % «-» белгисин коюшкан
 6. Кол алдыӊда жумшаган адамдардын болуусу. 26,2%«+», 73,8 %«-» — белгисин коюшкан
 7. Боорукер болуу. 100 % «+» — белгисин коюшкан
 8. Кайрымдуу болуу.                              100 % «+» — белгисин коюшкан
 9. Ата-энеӊдин жаныӊда болуусу. 100 % «+» — белгисин коюшкан
 10. Ынтымактуу үй-бүлөөдө жашоо. 100 % «+» — белгисин коюшкан
 11. Ата-энеӊдин сени түшүнүүсү. 100 % «+» — белгисин коюшкан
 12. Сенин ата-энеӊди түшүнө билүүӊ. 100 % «+» — белгисин коюшкан

Балдар өзүнө жаккан суроолорго (+) белгисин, жакпаган суроолорго (-) белгилерин коюусу эскертилген.

«Жашоодогу баалуулуктарга байкоо жүргүзүүдө» көпчүлүк окуучулар жакшы көз карашта экендигин билдирген. Жашоого нааразычылык билдирген бир да окуучу болгон жок.

 

 

 

 

Бишкек шаары №83 жалпы билим берүү орто мектеби

Рекетчиликтин алдын алуу жана жоюу боюнча 3-8-класстардын окуучуларынан алынган анкетанын

А Н А Л И З И

Рекетчиликтин алдын алуу жана жоюу максатында 3-8- класстардын окуучуларынан анкета алынды. Анкетага жалпы   1275    окуучу катышкан.

Анкетанын суроолору.

 1. Бул мектеп сага жагабы?
 2. Биздин мектепте рекет барбы?
 3. Сен чоӊ класстарга акча бердиӊ беле?
 4. Чоӊ балдардын үйүнө жумуш кылууга бардыӊ беле?
 5. Эгер барсаӊ эмне жумуш кылдыӊ эле?
 6. Чоӊ балдар урабы? Ким урат, эмне себептен?
 7. Чоӊ балдардын телефонуна биодик салдыӊ беле?
 8. Телефонуӊду тартып алгандар болду беле?
 9. Кыздар «налог» салганын көрдүӊ беле? Кимди көрдүӊ?
 10. Кыздар мушташабы?
 11. Милициядан коркосуӊбу?
 12. Келечекте ким болгуӊ келет?

Балдар бул суроолорго ооба, жок, билбейм, кээде деген жооптор аркылуу өз ойлорун билдиришкен.

 1. Ооба-100%
 2. Жок-62,1%, ооба-19,2%, билбейм-18,7%
 3. Жок-97,1%, ооба-2,9% (4-класстан 1 окуучу 1 сом, 1 окуучу 10 сом жана 1 окуучу 20 сом бергендерин жазышкан). Териштирип келгенде окуучулар бири-биринен карызга алышып пирожки алып жешкендиги такталды.
 4. Жок-100%, ооба
 5. Жок-100% ооба
 6. Жок-100% ооба
 7. Жок-100% ооба
 8. Жок-100% ооба
 9. Жок-99,2%, ооба-0,8%
 10. Жок-84,6%, ооба-5,4%, билбейм-10%
 11. Жок-16,7%, ооба-82,1% кээде-1,2%
 12. Ар бир окуучу ар кандай кесипти тандашкан.

3-8-класстын окуучуларынан алынган тесттин жыйынтыгы боюнча рекетчиликке кабылып, «налог» төлөгөн окуучулар жок экендиги байкалды.

Бишкек шаарындагы № 83 жалпы билим берүү орто мектеби

Зордук-зомбулукка каршы күрөшүү боюнча 5-7-класстардын окуучуларынан алынган анкетанын

А Н А Л И З И

Зордук- зомбулукка каршы күрөшүу  жана алдын алуу  максатында 5-7- класстардан төмөндөгүдөй анкета алынды. Жалпы  639    окуучу катышкан

1.Канча бир туугансың?

2.Ата-энең иштейби?

3.Үй- бүлөөдө канча адам жашайт?

4.Сенин жакшы көргөн түсүң?

5.Сен сабак окуганда ким жардам берет?

6.Бир туугандарың менен талашып-тартышкан учуруң болобу?

7.Уйдө тамеки чеккен адам барбы?

8.Жардам керек болгондо кимге кайрыласың?

9.Мектепте окуган жагабы?

10.Жогорку класстын окуучучлары үстөмдүк кылабы?

11.(Кыздарга,балдарга)кандай мамиле кыласың?

12.Көчөгө жалгыз баскандан коркпойсуңбу?

13.Класс жетекчиң менен кандай мамиледесиң?

14.Классташтарың басынтпайбы?

15.Ата-энең мектеп жөнүндө сурайбы?

16.Ата-эне менен чогуу олтуруп өзүңдүн көйгөйлөрүң тууралуу сүйлөшө аласыңбы?

17.Уй-бүлөдө уруш-талаш болобу?

18.Зордук-зомбулук дегенди кандай түшүнөсүң?

19.Зордук-зомбулук кылуу сенин келечегиңе кандай таасирин тийгизет?

20.Тарбиялоодо үстөмдүк кылуу болобу?

Алынган анкетанын жыйынтыгы боюнча окуучулар берилген суроолорго өз ойлорун жазышкан. Классташтарынан, өзүнөн жогорку класстын окуучулары тарабынан, мугалимдерден, ата-энелери жана бир туугандары тарабынан зордук-зомбулук, үстөмдүк көргөзгөн мамиленин жок экендигин айтышкан.

 

 

Бишкек шаарындагы № 83 жалпы билим берүү  орто мектеби

“Менин сүйүктүү мугалимим” деген темада ѳткѳрүлгѳн анкетанын

Анализи

Мугалимдик кесиптин баалуулугун арттыруу максаттында 9-11класстардан

төмөндөгүдөй анкета алынды. Жалпы  376    окуучу катышкан

 1. Мугалим деген ким?
 2. Сенин оюнда мугалим кандай болуш керек?
 3. Сен жактырган мугалим?
 4. Сен жактырбаган мугалим?
 5. Эгер мугалимдик кесипти тандасан,кайсыл предметтин мугалими болмоксун жана себеби?
 6. Мугалимдик кесиптин түйшүкѳрүн билесинби?

 

Анкетанын жыйынтыгында кайсыл мугалимди жактыраарын жана жактырбасын ачык жазып кѳрсѳтүп беришти. Мугалимдик кесипти тандаган окуучулардын кѳбү тарых,география,чет тили ж.б.у.с предметтин мугалими болоорун каалашкан.