СОШ №83 Средняя общеобразовательная школа №83

Информация для родителей

протокол заседании род собр школы о созд службы охраны и работы мед сестры

№ 12  буйруктун    көчүрмөсү

18.02.19.                                                                                                       №83 орто мектеби

 “ Мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү уюмдарына электрондук каттоо автоматташтырылган маалымат системасы жөнүндө”

Билим берүү жана илим министрлигинин 2018-жылдын 31-декабрында чыгарылган №1618\1 буйругу  жана Бишкек шаарынын  БББнын 2018-жылдын 31-декабрындагы  № 611 жана Биринчи май райондук БББ нун 2019-жылдын 14-январындагы №2\1 буйругунун  негизинде   

                                                  БУЙРУК   КЫЛАМ:

  1. Билим берүү жана илим министрлигинин 2018-жылдын 31-декабрында чыгарылган №1618\1 буйругу жана Бишкек шаарынын БББнын 2018-жылдын 31-декабрындагы  № 611 жана Биринчи май райондук БББ нун 2019-жылдын 14-январындагы №2\1 буйругу аткарууга алынсын;
  2. 1.Башталгыч класстардын 1-класстарынын окуучуларын мектепке кабыл алуу үчүн төмөндөгүдөй комиссия курамы түзүлсүн:

Калыгулов С.К. мектеп директору

Джумакова К.М. мектеп директорунун окуу ж\а тарбия иштери б\ча орун басары

Кыдыралиева А.Т. башталгыч класстын окуу ж\а тарбия иштери б\ча орун басары

Канетова Э.О. мектеп психологу

 

 

3.Комиссия мүчөлөрү ата-энелерден түшкөн арыздардын негизинде иш алып барышсын, эгерде ата-энелер жазган арыздарда түшүнбөстүк маселе жаралса, райондук Билим берүү борборуна кайрылуу жөнөтүлсүн.

  1. Окуучуларды мектепке кабыл алуудагы уюштуруу иштери ( банер, ата-энеге маалымат бурчу) өз убагында жүргүзүлсүн.
  2. Бул буйрук ата –энелерге  класс жетекчилер аркылуу так жеткирилсин;
  3. Бул буйруктун   аткарылышын   көзөмөлдөөнүү өзүмдө калтырам.

 

Мектеп директору                   Калыгулов С.К.

Буйрук менен тааныштым:

 

 

 

 

 

 

 

 2 четверть воспитательная 2019 год

 

9-11-класстар

проведено общешкольное родительское собрание для родителей учащихся 9-11 классов

Информация для родителейИнформация для родителей

Скачать «Психологические особенности мальчиков и девочек подростков»

Скачать «Памятка родителям о физическом наказании»

Скачать «Компьютерная зависимость у подростков»

Скачать «Подрастковый возраст»

Скачать «Профилактика асоциального поведения у подростков»

Скачать «Иммунитет на пять»